Tiến độ dự án Vinhomes D’Capitale Trần Duy Hưng ngày 16/10

Tiến độ dự án Vinhomes D'Capitale Trần Duy Hưng ngày 16/10

Tiến độ dự án Vinhomes D’Capitale Trần Duy Hưng ngày 16/10