Tòa C2 nhìn từ đường Khuất Duy Tiến xây đến tầng 36

Tòa C2 nhìn từ đường Khuất Duy Tiến xây đến tầng 36

Tòa C2 nhìn từ đường Khuất Duy Tiến xây đến tầng 36