Kính mời quý khách hàng tham khảo chính sách bán hàng dự án D’ Capitale Trần Duy Hưng. Mọi thông tin về chính sách từng tòa sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất từ chủ đầu tư tại website http://vinhomestranduyhung.com/

1. Trường hợp KH mua theo giá full

♦ Tình trạng: Vay vốn ngân hàng:

  • Giải ngân thanh toán sớm 65%
  • Hỗ trợ lãi suất 0% 24 tháng kể từ ngày NH giải ngân nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2019
  • Ân hạn nợ gốc trong suốt thời gian HTLS
  • Miễn phí trả nợ trước hạn

2. Trường hợp KH mua theo giá net-off

a. Đối với KH không vay 

Đối với KH thanh toán sớm:

  • KH thanh toán sớm 85% giá trị căn hộ được hưởng mức lãi suất tương đương 10%/năm trên khoản tiền và số ngày TTS trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu có thể thay đổi mà không cần báo trước
  • Khoản tiền lãi suất dòng tiện được chiết khấu thẳng vào GTCH trước VAT

Đối với KH thanh toán theo tiến độ:

  • KH thanh toán theo tiến độ chiết khấu 0%

b. Đối với KH vay vốn ngân hàng

Sản phẩm 1:
CHO VAY MUA BĐS KẾT HỢP ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

(Áp dụng cho KH có sẵn nguồn tiền, dự định thanh toán sớm)
Sản phẩm 2:
VAY MUA BĐS SIÊU ƯU ĐÃI

(Áp dụng cho KH có nguồn tiền trong tương lai. Dự định thanh toán theo tiến độ)
Sản phẩm 3:
SẢN PHẨM VAY MUA BĐS DÀI HẠN

(Áp dụng cho KH có thu nhập ổn định)
- Dùng tiền sẵn có dự định TTS để đầu tư trái phiếu TC Bond để hưởng lợi tức

- KH vay số tiền tương đương để TTS cho căn hộ và hưởng mức LS tương đương 10%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán sớm trước hạn.
- KH vay số tiền tương đương để TTS cho căn hộ để hưởng mức LS tương đương 10%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán sớm trước hạn

- Mỗi đợt thanh toán của HĐMB, KH sử dụng tiền cá nhân trả nợ cho Ngân hàng
- Khách hàng thanh toán sớm 95% để hưởng mức LS tương đương 10%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán sớm trước hạn

- Khách hàng vay vốn ngân hàng để TTS với LS ưu đãi và thời gian vay dài.
=> Số tiền TTS có thể trang trải số tiền lãi khoản vay lên tới 12 tháng
- Hạn mức vay tối đa 70% GTCH

- Thời gian vay tối đa 24 tháng

- Tài sản thế chấp: HĐMB căn hộ & HĐMB trái phiếu

- Ân hạn nợ gốc: theo thời gian đáo hạn trái phiếu tối đa 24 tháng

- Lịch trả nợ lãi: Trùng ngày trả lợi tức của trái phiếu (6 tháng/lần)
- Miễn phí TNTH trong vòng +-5 ngày của từng đợt thanh toán

- Hạn mức vay tối đa 70% GTCH

- Thời gian vay lên tới 25 năm

- Tài sản thế chấp: HĐMB căn hộ
- Hạn mức vay tối đa 70% GTCH

- Thời gian vay lên tới tối đa 35 năm

- Tài sản thế chấp: HĐMB Căn hộ

- Lịch trả nợ: Hàng tháng
+ Gốc đều, lãi trên số tiền vay thực tế
+ Gốc và lãi đều
+ Gốc tăng dần
Chính sách bán hàng D' Capitale

Chính sách bán hàng D’ Capitale

Căn hộ D' Capitale CỰC HOT - NHẬN TÀI LIỆU NGAY
HOTLINE: 0965 85 56 85