Tòa C6, C7 từ cầu vượt Hoàng Minh Giám

Tòa C6, C7 từ cầu vượt Hoàng Minh Giám

Tòa C6, C7 từ cầu vượt Hoàng Minh Giám