Bảng giá nhà ở của Grand World Phú Quốc được công bố vào tháng 9 năm 2020

Bảng giá nhà ở của Grand World Phú Quốc được công bố vào tháng 9 năm 2020

Bảng giá nhà ở của Grand World Phú Quốc được công bố vào tháng 9 năm 2020