Ảnh 4 : Sở hữu ngay biệt thự đơn lập tại dự án Aqua City chỉ từ 8.5 tỷ đồng ( Nguồn : Internet )

Ảnh 4 : Sở hữu ngay biệt thự đơn lập tại dự án Aqua City chỉ từ 8.5 tỷ đồng ( Nguồn : Internet )

Ảnh 4 : Sở hữu ngay biệt thự đơn lập tại dự án Aqua City chỉ từ 8.5 tỷ đồng ( Nguồn : Internet )