Tiến độ D’Capitale Trần Duy Hưng T6/2018

Tiến độ dự án D'Capitale Trần Duy Hưng T6/2018