Toàn cảnh công trường D’Capitale ngày 16/10

Toàn cảnh công trường D'Capitale ngày 16/10

Toàn cảnh công trường D’Capitale ngày 16/10