Tòa C1 C2 C3 C5 nhìn từ Đại lộ Thăng Long

Tòa C1 C2 C3 C5 nhìn từ Đại lộ Thăng Long

Tòa C1 C2 C3 C5 nhìn từ Đại lộ Thăng Long